نجیب الله فیصل

najibullah-faisal

محترم نجیب الله فیصل فرزند عبدالشکور متولد سال 1363 ولایت پروان میباشد در سال 1387 از پوهنحی شرعیات پوهنتون بلخ فارغ گردید و از سال 1388 الی اکنون به صفت وکیل مدافع و مشاور حقوقی فعالیت داشته ضمن آن در سال 1390 ستاژ حارنوالی و وکالت دفاع را در مرکز ملی آموزش حقوقی پوهنتون کابل موفقانه سپری نموده و در سال 1396 شرکت خدمات حقوقی و مشورتی راهیان حق را تاسیس نمودند همچنان موصوف در سال 1400 ستاژ حکمیت و میانجیگری در مرکز حل منازعات تجارتی افغانستان  موفقانه به پایه اکمال رسانیده علاوه بر پیش برد امورات وکالت دفاع و مسولیت شرکت راهیان حق وی به صفت استاد در پوهنحی حقوق موسسه تحصیلات عالی سیدجمال الدین افغان نیز ایفای وظیفه مینماید آقای فیصل تا اکنون صدها قضایای مختلف النوع جزایی، مدنی، تجارتی و فامیلی را عملا وکالت نموده است و از تخصص و تجربه کافی برخوردار است و در بخش های مختلف حقوقی مشاور  با تجربه و ورزیده بود و همچنان ضمن پیش برد امورات حقوقی تحت عنوان شرکت راهیان حق برنامه  های موثر آموزشی و عملی حقوقی را جهت ارتقای ظرفیت مسلکی فارغان حقوق و شرعیات و آماده سازی آنها به امتحانات اختصاصی و ایفای وظیفه راه اندازی نموده که تا حال صدها نفر از این برنامه ها مستفید شدند .

mohammad-salim-rahianhaq

محمد سلیم نعمتی

محترم محمد سلیم نعمتی فرزند محمد الدین متولد سال 1360 شهر کابل میباشد در سال 1392 از پوهنحی شرعیات پوهنتون سلام فارغ گردیده از سال 1393 الی اکنون به حیث وکیل مدافع و مشاور حقوقی در شهر کابل فعالیت های گسترده داشته و تا حال صدها قضایای مختلف النوع از جمله جزایی، مدنی، تجارتی، فامیلی را وکالت نموده و ضمن آن مسولیت دفتر خدمات حقوقی نعمتی را به عهده داشته که دارای 7 عضو وکیل مدافع و 10 کارآموز وکالت میباشد وی در پیش برد قضایا دارای تخصص و تجربه کافی بوده و ایشان مشاور حقوقی ورزیده هستند ضمن فعالیت های فوق وی به صفت استاد مسلکی در بخش آموزش های حقوقی  و به صفت مشاور حقوقی و وکیل مدافع  راهیان حق ایفای وظیفه می نمائید 

میرویس غفوری

mirwais-ghafori-rahianhaq

محترم میرویس غفوری فرزند عبدالصبور متولد سال 1372 ولایت کاپیسا میباشد در سال1395 از پوهنحی شرعیات پوهنتون ابوریحان البیرونی و‌ در سال 1398 از مرکز آموزش ملی حقوقی دانشگاه کابل و در سال 1400 از ستاژ تقنینی وزارت عدلیه و ستاژ حکمیت از مرکز حل منازعات تجارتی فارغ گردیده و همچنان یکی از کامیابان دوره 31 ستاژ قضا میباشد از سال 1395 الی اکنون به حیث مشاور حقوقی و استاد در شهر کابل فعالیت های گسترده داشته و تا حال در صدها قضایای مختلف النوع از جمله جزایی، مدنی، تجارتی، فامیلی را مشوره ارایه نموده و ضمن آن معاونیت شرکت راهیان حق  را به عهده داشته، وی در پیش برد قضایا دارای تخصص و تجربه کافی بوده و ایشان مشاور حقوقی ورزیده در امورات مختلف حقوقی مخصوصا امور مهاجرت و پناهندگی میباشد ضمن فعالیت های فوق وی به صفت استاد مسلکی در بخش آموزش های حقوقی،تحلیل و‌تجزیه قوانین و ترینر مسایل حقوقی  و به صفت مشاور حقوقی در شرکت  راهیان ایفای وظیفه می نمائید

لطفاً فرم ذیل را پُر کنید

Thank you for your message. It has been sent.
There was an error trying to send your message. Please try again later.