اطلاعیه شماره 4

به اطلاع عموم محصلان و فارغان رشته حقوق و شرعیات رسانیده می‌شود اینکه شرکت‌خدمات‌حقوقی‌و‌مشورتی‌راهیان‌حق سیمینار آموزشی را تحت عنوان( طی مراحل وثایق )  را به شکل رایگان برگذار می نماید و در ختم سیمینار برای درخواست کننده تصدیق نامه رسمی ارایه می گردد.

علاقمندان این سمینار آموزشی می‌توانند الی روز چهارشنبه تاریخ 1400/11/20 جهت اشتراک به شماره واتسب ذیل هویت (اسم،ولد،تخلص) خود را ارسال نمایند.
تاریخ برگذاری سیمینار: روز پنج شنبه، ساعت ۱:۳۰ بعد از ظهر تاریخ 1400/11/21
#موضوعات‌ذیل‌بحث‌میگردد.

ساختار و طی مراحل:
ـ  نکاح خط .
ـ زوجیت خط.
ـ مجرد خط .
ـ فوتی خط (حصروارثت).
– وکالت خط.

 ☎شماره واتسب:0787848486

📩ایمیل: Rahian.haq@gmail.com

🌐ویب سایت :www.rahianhaq.com

🏫آدرس: دارالامان، جاده فیض محمد کاتب (سرک چهارقلعه)، جوار دروازه لوی څارنوالی.

منتشر شده در : فوریه 7, 2022

مطالب مرتبط