محکمه تمثیلی قضیه غصب پول و زیورات به تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۳۰   با مدیریت و راهنمایی شرکت خدمات حقوقی  و مشورتی راهیان حق در تالار موسسه تحصیلات عالی سیدجمال الدین افغان   با حضور داشت وکلای مدافع شرکت خدمات حقوقی راهیان حق و هیئت رهبری موسسه تحصیلات عالی سیدجمال الدین افغان  برگذار گردید.
در آغاز نجیب الله (فیصل) ریس شرکت راهیان حق  در رابطه به چگونگی قضیه معلومات مقدماتی داده و سپس محصلین پوهنحی حقوق موسسه تحصیلات عای سیدجمال الدین افغان  برنامه را تمثیل نمودند .
در اخیر آقای فیصل ؛ وعده هرنوع همکاری را برای  محصلین متذکره در جریان تحصیل و بعداز فراغت دادند.
قابل یاد آوریست اینکه شرکت راهیان حق عنقریب چنین برنامه ها و محکمه های  تمثیلی را در پوهنتون های دیگر نیز جهت رشد استعداد های محصلین شرعیات و حقوق دایر خواهند نمود.

منتشر شده در : ژانویه 2, 2022

مطالب مرتبط