در این محکمه تمثیلی قضاوت‌مند سید فایض”سعادت” رئیس جلسه، و هیئت قضایی هر یک قضاوت‌یار خانم ظریفه”یعقوبی” و قضاوت‌یار آقای نهضت الله “ریاضت” سارنوال موظف دوسیه محمد حنیف و وکیل مدافع متهم قضیه فرزانه محمدی بوده. این جلسه راجع به قضیه ادعای قتل عمد برگزار شد.

این جلسه با سخنرانی قاضی میرویس”غفوری”، آ آغاز شد. آقای غفوری راجع به اهمیت برگزار محکمه تمثیلی و برنامه های دوره ستاژ رشته شرعیات و حقوق معلومات ارائه نمود.

سپس جلسه محکمه تمثیلی که در آن دانشجویان دانشکده حقوق و شرعیات منحیث سارنوال، وکلای مدافع متهم قضیه سهم گرفته بودند، آغاز شده و هر یک از وکلا صورت قضیه را به خوانش گرفتند. سپس از طرفین دعوا قضیه سوالات پرسیده شده و همچنان متضررین قضیه نیز سخنان شان را بیان نمودند.


پس از حل قضیه، داور محکمه حکم دادگاه را صادر نموده.
در آخر جلسه برای هیت جلسه قضایی و طرفین قضیه با اهدا لوح تقدیر و تصدیق نامه برای حضار توسط موسس شرکت نجیب الله”فیصل” و ریس شرکت محمد سلیم ” نعمتی” و وکیل صاحب سهیل”پرهام” و وکیل صاحب امام صدیقی تقدیر و تشویق شده اند
و بعضی پیشنهادات لازم را برای بهبود سطع ارتقا ظرفیت دانشجویان در عرصه نظام عدلی و قضایی افغانستان با دایر نمودن صنف های آمادگی ستاژقضا،ستاژ حقوقی،ستاژ تقنینی و ستاژ وکالت گرفتند.
٭راهیان حق راهی بسوی موفقیت و عدالت

منتشر شده در : ژانویه 13, 2022

مطالب مرتبط