بیوگرافی نجیب الله «فیصل» وکیل مدافع و رئیس شرکت خدمات حقوقی راهیان حق

محترم نجیب الله «فیصل» فرزند عبدالشکور در ۲۱ میزان سال ۱۳۶۲ خورشیدی در قریه سیاگرد ولسوالی غوربند ولایت پروان دیده به جهان گشود، موصوف در سال ۱۳۶۹ شامل مکتب ابتدائيه حضرت علی واقع ولسوالی سیاگرد غوربند گردیده، دوره متوسطه و لیسه را در همان مکتب فرا گرفته و در سال ۱۳۸۲ به درجه اعلی به اتمام رسانید.
ایشان با اشتراک در امتحان کانکور در سال ۱۳۸۳ با کسب نمرات عالی راه یاب دانشکده شرعیات دانشگاه بلخ گردید، درسال ۱۳۸۷ از رشته تعلیمات اسلامی دانشگاه مذکور فارغ و بعد از آن در سال ۱۳۸۸ با سپری نمودن امتحان وردی وکالت دفاع قادر به اخذ جواز وکالت دفاع گردید و پا به عرصه وکالت به منظور خدمت به هموطنان و تحقق عدالت، گذاشت، در حین زمان ایشان در سال ۱۳۹۰ دوره یکساله تحصیلی ستاژحقوقی را در «مرکز ملی آموزش حقوقی» پوهنتون کابل موفقانه سپری وبه پایه اکمال رسانید.

This is the reason research paper writing services can tend to be somewhat specific about their requirements and expectations by best essay writers students.

بخش خبرها

سایر خبرها

سایر خبرها

سایر خبرها

سایر خبرها

The way to select Antivirus Application

Antivirus Program, http://avastantivirusinfo.com/ is usually your best friend with regards to securing your own personal data and keeping you safeguarded from via the internet dangers. As a business owner, or an individual who makes his living on the internet, you...

سایر خبرها

The way to select Antivirus Application

Antivirus Program, http://avastantivirusinfo.com/ is usually your best friend with regards to securing your own personal data and keeping you safeguarded from via the internet dangers. As a business owner, or an individual who makes his living on the internet, you...

سایر خبرها

The way to select Antivirus Application

Antivirus Program, http://avastantivirusinfo.com/ is usually your best friend with regards to securing your own personal data and keeping you safeguarded from via the internet dangers. As a business owner, or an individual who makes his living on the internet, you...

جهت دریافت فرم ها روی دکمه کلیک کنید