بیوگرافی نجیب الله «فیصل» وکیل مدافع و رئیس شرکت خدمات حقوقی راهیان حق

محترم نجیب الله «فیصل» فرزند عبدالشکور در ۲۱ میزان سال ۱۳۶۲ خورشیدی در قریه سیاگرد ولسوالی غوربند ولایت پروان دیده به جهان گشود، موصوف در سال ۱۳۶۹ شامل مکتب ابتدائيه حضرت علی واقع ولسوالی سیاگرد غوربند گردیده، دوره متوسطه و لیسه را در همان مکتب فرا گرفته و در سال ۱۳۸۲ به درجه اعلی به اتمام رسانید.
ایشان با اشتراک در امتحان کانکور در سال ۱۳۸۳ با کسب نمرات عالی راه یاب دانشکده شرعیات دانشگاه بلخ گردید، درسال ۱۳۸۷ از رشته تعلیمات اسلامی دانشگاه مذکور فارغ و بعد از آن در سال ۱۳۸۸ با سپری نمودن امتحان وردی وکالت دفاع قادر به اخذ جواز وکالت دفاع گردید و پا به عرصه وکالت به منظور خدمت به هموطنان و تحقق عدالت، گذاشت، در حین زمان ایشان در سال ۱۳۹۰ دوره یکساله تحصیلی ستاژحقوقی را در «مرکز ملی آموزش حقوقی» پوهنتون کابل موفقانه سپری وبه پایه اکمال رسانید.

بخش خبرها

سایر خبرها

سایر خبرها

سایر خبرها

سایر خبرها

How To Pick the Ideal Essay Helper Program

If you're just about to submit an article on a school application, the use of an essay helper is vitally important. These kinds of assistance programs are mainly designed to help tutors and students that find themselves interfering with the sheer amount of work...

سایر خبرها

How To Pick the Ideal Essay Helper Program

If you're just about to submit an article on a school application, the use of an essay helper is vitally important. These kinds of assistance programs are mainly designed to help tutors and students that find themselves interfering with the sheer amount of work...

سایر خبرها

How To Pick the Ideal Essay Helper Program

If you're just about to submit an article on a school application, the use of an essay helper is vitally important. These kinds of assistance programs are mainly designed to help tutors and students that find themselves interfering with the sheer amount of work...

جهت دریافت فرم ها روی دکمه کلیک کنید